Jan Kozamernik, BFRP DIAH

 

  • Dovoljenje za poučevanje L1 v Sloveniji - Osnovni Bachovi tečaji (2015): Dr.Edward Bach Foundation, Mount Vernon, Sotwell, Oxforshire, OX10 OPZ, United Kingdom
  • Bach Foundation Registered Practitioner (BFRP) (2007): Dr.Edward Bach Foundation, Mount Vernon, Sotwell, Oxforshire, OX10 OPZ, United Kingdom
  • Diplomirani inženir agronomije in hortikulture (2001): Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, oddelek za agronomijo, aplikativna botanika in fizionomija, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

 

 

 

BFRP (Bach Foundation Registered Practitioner – Bachov cvetni svetovalec).