Uvodna določila

To so spletne strani Cvetnega zavoda Blokar (v nadaljevanju spletna stran), ki je v lasti zasebnega nepridobitnega zavoda BLOKAR (v nadaljevanju zavod). Vse pravice uporabe vsebine spletnih strani so pridržane.
Splošni pogoji se nanašajo na vsebino spletne strani na domeni blokar.si. Z uporabo, dostopom in iskanjem po vsebini spletnih strani potrjujete, da ste prebrali in razumeli splošne pogoje in se z njimi v celoti strinjate.

 

Omejitev odgovornosti

Vsebina spletnih strani je podana in vzdrževana z največjo možno mero skrbnosti. Ne glede na to podjetje ne jamči za pravilnost, ažurnost ali popolnost vseh informacij na spletnih straneh. Zavod tako ni odgovoren za občasno nedelovanje strani, morebitno nepravilnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe nepravilnih, neažurnih ali nepopolnih informacij. Zavod niti katerakoli pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku vsebine spletnih strani, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ter pomanjkljivosti v njihovi vsebini.
Uporabnike spletnih strani obveščamo, da se vse informacije na teh spletnih straneh lahko spremenijo brez predhodnega obvestila ter da so vse avtorske vsebine zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP).

Avtorske pravice

Vsebina teh spletnih strani (pisna ali slikovna) je v zakonsko dovoljenem okviru zaščitena kot avtorsko delo ali druga oblika intelektualne lastnine. Vse avtorske in druge pravice intelektualne lastnine pripadajo  zavodu.
Uporabnike obveščamo, da se dokumentov, objavljenih na teh spletnih straneh, ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja  zavoda.

Varovanje osebnih podatkov

Zavod zagotavlja zaščito osebnih podatkov uporabnikov spletne strani in vseh ostalih podatkov zbranih v postopku registracije pred razkritjem in posredovanjem tretjim osebam. Vsi osebni podatki uporabnikov so zaupni.
Pri obravnavi vseh posredno in neposredno posredovanih osebnih podatkov nas zavezuje Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), s katerim se določajo pravice, obveznosti, načela in ukrepi, s katerimi se preprečujejo neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost in dostojanstvo posameznika oziroma posameznice pri obdelavi osebnih podatkov.
Uporabnik s prijavo na novice soglaša, da zavod lahko uporabi njegov elektronski naslov za namene obveščanja o novih produktih, novicah, obveščanje kupcev o morebitnih posebnostih v zvezi s poslovanjem, pošiljanje aktualnih ponudb, in statistično obdelavo. Osebne podatke lahko zavod obdeluje najmanj 5 let, oziroma do preklica pisne privolitve uporabnika.
Iz sistema sporočil se lahko uporabnik kadarkoli izpiše na način, opisan v posamezni e-novici ali na drug primeren način v pisni ali elektronski obliki. Uporabnik je seznanjen, da njegov elektronski naslov obdeluje zavod, ki jih hrani v sistemu, ki je fizično nastanjen v kraju sedeža.
Zavod se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika. Informacije o posamezniku bo zavod obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

Podatki o zavodu:
Polno ime: Blokar, cvetni zavod
Naslov: Podpeška 201, 1351 Brezovica
Matična številka:  3449769000
Davčna številka: 71448004
Glavna dejavnost: 85.590 (D.n.izobraževanje,izpop.in usposab.)
Direktor: Jan Kozamernik

PRAVNO OBVESTILO